RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Przesłuchań

Regulamin Przesłuchań Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

1. Organizatorem przesłuchań jest Elbląska Orkiestra Kameralna .
2. Przesłuchania kandydatów wyłonionych z nadesłanych/złożonych formularzy zgłoszeniowych odbędą się w dniach 29-30 września 2017 roku w Sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg.
3. Przesłuchania są jednoetapowe.
4. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, osoby zainteresowane pracą w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej są zobowiązane złożyć osobiście w siedzibie, listownie na adres: ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@eok.elblag.eu w tytule wpisując „Przesłuchania”.
5. Materiały nutowe dostępne są na stronie internetowej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Utwory obowiązujące kandydatów znajdują się w Programie Przesłuchania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7. Decyzję o zatrudnieniu muzyka podejmuje Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
8. Decyzje Dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany terminu przesłuchań zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 7 dni przed podanym terminem przesłuchań.
10. Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.
11. Elbląska Orkiestra Kameralna nie zapewnia akompaniatora.
12. Elbląska Orkiestra Kameralna nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania kandydatów.Opublikował: Małgorzata Maciejewska
Publikacja dnia: 04.08.2017
Podpisał: Joanna Kownacka
Dokument z dnia: 21.03.2017
Dokument oglądany razy: 562