Flet, smyczki i klasycy
Anna Dembińska

Marta Gardolińska wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i Matei Ioachimescu w niedzielny wieczór zabrali melomanów w podróż śladami kompozytorskich klasyków.

W sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych melomani usłyszeli kompozycję Carla Philippa Emanuela, syna Jana Sebastiana Bacha, Koncert d-moll na flet i orkiestrę smyczkową (z klawesynem), Koncert upłynął również pod znakiem suit Ottorino Respighiego i Gustava Holsta oraz Symfonii na smyczki nr 7 d-moll Felixa Mendelssohna. Orkiestrze towarzyszył Matei Ioachimescu, uzdolniony flecista młodego pokolenia. 

Elbląska Gazeta Internetowa jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej 

 

EOK