Kultura na honorowym miejscu
fot. Michał Skroboszewski

Ludzie kultury mieli w środę wieczorem w Elblągu swoje święto. Podczas skromnej gali w Szkole Muzycznej kilku laureatów otrzymało nagrody prezydenta miasta, nie zabrakło też stypendiów dla obiecujących twórców.

Nagrody dla twórców kultury były trzy. Nagrodę Artystyczną otrzymała tancerka baletowa Zuzanna Markowska, uczennica Szkoły Muzycznej, która od 8 lat jest tancerką baletową.

Tytuł Kreatora Kultury otrzymała Anna Łebek-Obrycka, koordynatorka projektu Aktywne Zawodzie. Efekty jej pracy widać, gdy tylko przejdzie się przez mosty na rzece Elbląg. Na drugim brzegu funkcjonuje Dom Sąsiedzki, w którym mają miejsce rozmaite formy integracji mieszkańców dzielnicy i gdzie odbywają się różne wydarzenia artystyczne.

Za Artystyczne Wydarzenie Roku został uznany „Grafatak”- cykl pojedynków rysowników na malowidła. Wysokość poszczególnych nagród wynosiła 5 tys. zł.
Środowa gala była także okazją do wręczenia stypendiów kulturalnych i artystycznych. Pieniądze będą przeznaczone na rozmaite projekty kulturalne.
Swoje stypendium Kamila Łyłka-Kosińska, kolejna z laureatek, przeznaczy na działania teatralne. - W naszym mieście nie brakuje utalentowanej młodzieży
i doświadczonych twórców i animatorów kultury. Z dumą patrzę na ich osiągnięcia – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Podczas gali wystąpili muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

portel.pl

 

 

EOK