Sukces EOK w Tbilisi

Udział w interesującym panelu dyskusyjnym, realizacja miejskiego happeningu, a przede wszystkim bardzo ciepłe przyjęcie i bis w trakcie koncertu finałowego festiwalu „Autumn Tbilisi”– to doświadczenia, które przyniósł EOK wyjazd do stolicy Gruzji.

Wczorajszy koncert w Khaidze Music Center z orkiestrą kameralną „Georgian Sinfonietta” był zwieńczeniem projektu, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Muzycy stanęli na jednej scenie po raz pierwszy. Trwające cztery dni próby odbywały się w Khaidze Music Center, pięknym miejscu o wspaniałej akustyce i niezwykłej atmosferze. Między muzykami a maestro Markiem Mosiem, który prowadził połączone Orkiestry, bardzo szybko nawiązała się nić porozumienia i sympatii. Koncert dowiódł, że międzynarodowa, festiwalowa publiczność doceniła energię i wysoki poziom artystyczny wykonawców. Melomani pytani o wrażenia podkreślali, iż z zaciekawieniem wysłuchali  dzieł m.in. Pendereckiego, Bacewicz czy Serockiego. Czwartkowym koncertem EOK promowała bowiem współczesną muzykę polską, co stanowi jeden z kluczowych aspektów jej działalności. Elblążanie mogą być dumni ze swoich Muzyków.

Koncert stanowił zwieńczenie tegorocznego wyjazdu EOK do Gruzji. W trakcie kilkudniowego pobytu w Tbilisi przedstawiciele Orkiestry wzięli także udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym funkcjonowaniu instytucji kultury w obu krajach. Była to okazja do poznania specyfiki kulturalnego środowiska w Gruzji i Polsce oraz podzielenia się zdobytym doświadczeniem. Poza muzykologami, instrumentalistami, dyrygentami i organizatorami życia kulturalnego, w dyskusji uczestniczył tłumacz, dzięki któremu rozmowa przebiegała w warunkach komfortowych dla wszystkich. Dyrektor Naczelna EOK, Bożena Sielewicz, złożyła także wizytę w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi. 
Muzycy zrealizowali także miejski happening, wykonując w przestrzeni stolicy fragmenty Koncertu na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Ku zadowoleniu wykonawców, wokół miejsca, w którym odbywała się akcja, bardzo szybko zebrała się spora grupa słuchaczy. Przeprowadzenie happeningu  to wkład EOK w pogłębienie świadomości muzycznej Gruzinów, którzy, jak przyznali uczestnicy panelu,  do kompozycji współczesnych odnoszą się nieufnie.
Wyjazd o Gruzji to kolejny międzynarodowy sukces Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która do tej pory odwiedziła m.in. Niemcy, Hiszpanię i Mołdawię. W planach Orkiestra ma koncerty w kolejnych europejskich stolicach.
________________________
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Gruzji.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Koncert realizowany w ramach programu MKIDN „Promocja polskiej kultury za granicą 2017 – PROMESA”.

Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik
Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o., Sp. J., Toyota Knedler, Eko-Partner  


 

EOK