Uwaga! Przesłuchania - skrzpce

Elbląska Orkiestra Kameralna ogłasza przesłuchania na stanowiska: MUZYK SOLISTA (I GŁOS) – II SKRZYPCE MUZYK ORKIESTROWY (TUTTI) – I SKRZYPCE Przesłuchania odbędą się w dniach: 29-30 września 2017 roku w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARUNEK KONIECZNY - złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego, uwzględniającego dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne.
 
W PRZYPADKU BRAKU FORMULARZA, ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANE. Formularz do pobrania TUTAJ.
 
Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie EOK osobiście, listownie na adres:
ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@eok.elblag.eu w tytule wpisując „Przesłuchania”.
 
Ostateczny termin składania zgłoszeń i przesyłania formularzy: 20 września 2017 r. 
 
Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy harmonogram przesłuchań.
 
Elbląska Orkiestra Kameralna nie zapewnia akompaniatora.
_______________________________________________
Regulamin przesłuchań dostępny TUTAJ
 
WYMAGANY PROGRAM - do pobrania TUTAJ.
J.S.Bach – jedna część do wyboru ze zbioru Sonaty i Partity na skrzypce solo
W.A.Mozart – I część z kadencją koncertu skrzypcowego do wyboru: 
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218, nr 5 A-dur KV 219
Wirtuozowski utwór romantyczny / utwór dowolny
 
Fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart - Symfonia nr 41 C-dur KV 551 Jowiszowa 
J. Haydn - Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu (część ostatnia „Il Terremoto”) 
A. Dvořák - Serenada na smyczki E-dur op. 22 (część 2, 3, 5) 
P. Czajkowski Serenada na smyczki C-dur op. 44 (cz. 1 i 2)
B. Bartok - Divertimento
K. Penderecki – Koncert altówkowy
 
 
EOK