CENY BILETÓW

            Karta Dużej Rodziny
            Posiadaczom Karty przysługuje bezpłatny wstęp na dwa koncerty w roku kalendarzowym
            oraz 50% zniżki na pozostałe koncerty.