CICONIA CROSS-BORDER CULTURAL CO-OPERATION


Elbląska Orkiestra Kameralna zakończy w tym roku realizację projektu Ciconia Cross-border Cultural Co-operation, którego jest partnerem. Projekt realizowany jest w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2014. Przez dwa lata wspólnie z partnerami z Danii (Cantabile 2), Szwecji (Regionteatern Blekinge-Kronoberg), Niemiec (CUBUS, Schloss Brollin) oraz ze Szczecina (Media Dizajn Association) realizowaliśmy założenia projektu, związane z promocją mobilności artystów na terenie krajów Południowego Bałtyku.

Efektem naszych wspólnych działań jest podręcznik Mapowania Południowego Bałtyku - ,,Performing Arts Map”, w którym znajdą się  wskazówki dla podróżujących artystów. To przede wszystkim baza grup artystycznych: teatralnych, zespołów tanecznych oraz orkiestr. Podręcznik ma na celu ukazanie możliwości współpracy, wzajemną wymianę doświadczeń oraz rozwój różnorodnych narzędzi w celu podtrzymania międzynarodowej wymiany artystów w obszarze Południowego Bałtyku.

Udział w międzynarodowym projekcie pozwolił nam zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji artystycznych w krajach objętych projektem oraz umożliwił zdobycie międzynarodowych kontaktów.