FESTIWAL MUZYKA POLSKA NA ŻUŁAWACH

Festiwal

„Muzyka polska na Żuławach”

 

„Muzyka polska na Żuławach” to szczególnego rodzaju trasa koncertowa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Projekt powstał w 2014 roku jako kontynuacja realizowanych od 2011 koncertów Orkiestry w małych miasteczkach, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Elbląga. Festiwal odbywa się w drugiej połowie lipca w miejscowościach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. 

Ideą Festiwalu jest prezentowanie słuchaczom skarbów muzyki polskiej, inspirowanych szeroko rozumianym folklorem oraz promowanie miejsc związanych z turystycznym szlakiem gotyckich kościołów na Żuławach. Orkiestra pragnie przybliżać mieszkańcom Żuław i Warmii dziedzictwo regionu, w powiązaniu z prezentacją dorobku wielkich mistrzów kompozycji. 

Festiwal stanowi, cykliczną propozycję kontaktu z muzyką polską, skierowaną zarówno do mieszkańców regionu, jak i odbiorców oferty turystycznej. Lokalna społeczność ma ograniczony dostęp do oferty kulturalnej, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, warunki bytowe i znaczne oddalenie od dużych ośrodków kultury. Elbląscy kameraliści przyjeżdżają ze swoją ofertą bezpośrednio do adresatów. W organizację festiwalu zaangażowane są władze miast i gmin oraz lokalne ośrodki kultury i parafie. Koncerty otwarte są dla szerokiej publiczności, udział w nich jest bezpłatny. 

Opiekę artystyczną nad koncertami sprawuje maestro Marek Moś.

 

Edycje Festiwalu

I edycja - 17-22 lipca 2014

II edycja - 17-22 lipca 2015

III edycja - 15-17 lipca 2016

IV edycja - 22-25 lipca 2017

V edycja - 3-6 lipca 2018